اخبار

کال لاگ برای کسب و کار های IVR – شبکه تلفن هوشمند

خرسندیم به اطلاع برسانیم سیستم گزارشگر ابری کال لاگ با استفاده از فناوری هایی که در اختیار دارد، توانسته به  شرکت های فعال در زمین تلفن های شبکه هوشمند IVR نیز خدمات خود را ارائه دهد. برای مدیران این نوع تلفن های بسیار مهم است که بتوانند داده های مربوط به مشاروران خود را در […]